Rechtsbijstand

Welkom op de verzamelgids.nl, rechtsbijstand.verzamelgids.nl

De beste rechtshulp in uw regio
Onze Advocaten

In een persoonlijk gesprek leggen wij u graag uit wat in uw situatie de mogelijkheden, risico’s en financiële consequenties zijn. Daarna beslist u samen met ons welke stappen we voor u gaan zetten. U wordt vakkundig en efficiënt bijgestaan.

Verschil met Juridisch Loket

Ons netwerk van advocaten biedt meer voordelen dan Het Juridisch Loket. Een belangrijk verschil is dat u uw juridisch probleem direct voorlegt aan een gespecialiseerde advocaat en niet eerst naar het juridisch loket in hoeft om doorverwezen te worden. Alle advocatenkantoren in dit netwerk verzorgen zelf wekelijks een gratis juridisch inloopspreekuur.

Vind uw advocaat

Onze advocaten zijn allen gespecialiseerd in een specifiek rechtsgebied en werken samen in verschillende secties en marktgroepen waarin kennis van een specifieke branche gebundeld wordt. Daarom bieden wij zowel de voordelen van een groot advocatenkantoor als die van een nichekantoor. Praktisch en altijd gefocust op de oplossing voor onze cliënten.

Wij luisteren naar de wensen van onze cliënten.

U kunt bij ons een offerte aanvragen maar ook andere beloningsvormen zijn bespreekbaar. Onze tariefstructuur is helder en wordt duidelijk bij aanvang besproken. Ook zijn er met ons afspraken te maken voor vaste of resultaatsafhankelijke prijzen. Wellicht overbodig om te vermelden maar wij brengen geen kantoorkosten in rekening.

Nederland

Link Toevoegen

Aantal links op deze pagina: 29
Aantal blokken op deze pagina: 4